GANG★SKA★STERS Presents 『RUDENESS~VOL.4』

GANG★SKA★STERS呈獻“ RUDENESS〜VOL.4” (GANG★SKA★STERS chéngxiàn “RUDENESS〜VOL.4”)

no image

GANG★SKA★STERS呈獻“ RUDENESS〜VOL.4” (GANG★SKA★STERS chéngxiàn “RUDENESS〜VOL.4”)

today

日期和時間

schedule

打開

17:00

schedule

開始

17:30

room

地址

大阪府大阪市東成区中本1-11-14 ギャレ緑橋

turned_in_not

預售

2000

turned_in_not

當日機票

2500

description

活動詳情

現場直播
(Xiànchǎng zhíbò )
■剛★斯卡★斯特斯
(■Gāng ★sī kǎ ★sī tè sī )
■Los SKAUTERS
(■Los SKAUTERS )
■舊色調
(■Jiù sèdiào )
■莫霍克族
(■Mò huò kè zú )
■Freylekh Jamboree(特邀嘉賓)
(■Freylekh Jamboree(tè yāo jiābīn) )
舞曲
(Wǔqǔ )
■布列卡馬爾
(■Bù liè kǎ mǎ'ěr)

description

鑄造細節

GANG★SKA★STERS/ギャングスカスターズ

GANG★SKA★STERS/ギャングスカスターズ

2003年,他在Vo Sonic的號召下聚集在一起,在大阪市建立了RUDY CITY,這非常火爆。今晚瘋狂的八隻黑貓SKA BATTLE LIVE !!
(2003 Nián, tā zài Vo Sonic de hàozhào xià jùjí zài yīqǐ, zài dàbǎn shì jiànlìle RUDY CITY, zhè fēicháng huǒbào. Jīn wǎn fēngkuáng de bā zhī hēi māo SKA BATTLE LIVE!! )

( )
旁白:Sonic A.K.A
(Pángbái:Sonic A.K.A )
GT:馬田
(GT: Mǎtián )
GT:泰迪
(GT: Tài dí )
BS:隼
(BS: Sǔn )
DR:PO-3
(DR:PO-3 )
T-SAX:伯爵
(T-SAX: Bójué )
TB:多拉米
(TB: Duō lā mǐ )
TP:舞子
(TP: Wǔzi )
[感謝...]
([Gǎnxiè...] )
薩克斯:5月
(Sàkèsī:5 Yuè )
博士:KAZ和YABE
(Bóshì:KAZ hé YABE )
◆鑰匙:賈瑪
(◆Yàoshi: Jiǎ mǎ )
風笛:表演!
(Fēngdí: Biǎoyǎn!)

GANG★SKA★STERS/ギャングスカスターズ

活動預約可以從這裡完成

播放時間表

查看預定現在舉行的活動/現場表演的信息!

FACEBOOK 頁

MOHIKAN FAMILY'S

MOHIKAN FAMILY'S モヒカンファミリーズ

OFFICIAL MV『踊れジプシー』

【Movie Producer】
Copperpot Film
Contact:Copperpot.film@gmail.com