PIPE69 DINNER!!

現場直播,PIPE69每月現場晚餐表演 (Xiànchǎng zhíbò,PIPE69 měi yuè xiànchǎng wǎncān biǎoyǎn)

PIPE69 DINNER!!

現場直播,PIPE69每月現場晚餐表演 (Xiànchǎng zhíbò,PIPE69 měi yuè xiànchǎng wǎncān biǎoyǎn)

today

日期和時間

schedule

打開

19:00

schedule

開始

19:00

my_location

位置

PIPE69

room

地址

大阪市中央区西心斎橋2-11-9 津久紫ビル

turned_in_not

預售

0

turned_in_not

當日機票

0

description

活動詳情

菜單:
(Càidān: )
PIPE69牛排(需預約)¥1200
(PIPE69 niúpái (xū yùyuē)¥1200 )
雞肉番茄醬¥730
(Jīròu fānqié jiàng ¥730 )
雞肉明太子醬¥730
(Jīròu míngtàizǐ jiàng ¥730 )
Demigrass漢堡包¥730
(Demigrass hànbǎobāo ¥730 )
蝦炒晚餐¥890
(Xiā chǎo wǎncān ¥890 )
PIPE69特價¥1000
(PIPE69 tèjià ¥1000 )
還有其他各種!
(Hái yǒu qítā gèzhǒng! )

( )
烹飪:Terraoman和Mockun
(Pēngrèn:Terraoman hé Mockun )
招待費:Furuko Tavern:Macchan
(Zhāodài fèi:Furuko Tavern:Macchan )
現場:CAPTAIN46 / Mohikan家族
(Xiànchǎng:CAPTAIN46/ Mohikan jiāzú )
DJ:SU-CREW
(DJ:SU-CREW)

活動預約可以從這裡完成

播放時間表

查看預定現在舉行的活動/現場表演的信息!

FACEBOOK 頁

MOHIKAN FAMILY'S

MOHIKAN FAMILY'S モヒカンファミリーズ

OFFICIAL MV『踊れジプシー』

【Movie Producer】
Copperpot Film
Contact:Copperpot.film@gmail.com