Avalon Présents IRO IRO Music festival

Avalon Pub現場直播 (Avalon Pub xiànchǎng zhíbò)

Avalon Présents IRO IRO Music festival

Avalon Pub現場直播 (Avalon Pub xiànchǎng zhíbò)

today

日期和時間

schedule

打開

schedule

開始

my_location

位置

Avalon Pub

room

地址

大阪市大阪市西区新町1−2−6 日宝ニュー新町ビル3階

turned_in_not

預售

2000

turned_in_not

當日機票

2000

description

活動詳情

所在位置
(Suǒzài wèizhì )
阿瓦隆酒吧
(Ā wǎ lóng jiǔbā )
開啟:-/開始:-
(Kāiqǐ:-/Kāishǐ:- )
ADV:2000 / DOOR:2500
(ADV:2000/ DOOR:2500 )
陣容:
(Zhènróng: )
GOONIES(神戶)
(GOONIES(shénhù) )
莫希坎家族(大阪)
(Mò xī kǎn jiāzú (dàbǎn) )
ELSA KOPF(法國)
(ELSA KOPF(fàguó) )
EZECHIEL(法國)
(EZECHIEL(fàguó) )
骯髒的人(奈良)
(Āng zāng de rén (nàiliáng) )
LES PAINS(大阪)
(LES PAINS(dàbǎn))

活動預約可以從這裡完成

播放時間表

查看預定現在舉行的活動/現場表演的信息!

FACEBOOK 頁

MOHIKAN FAMILY'S

MOHIKAN FAMILY'S モヒカンファミリーズ

OFFICIAL MV『踊れジプシー』

【Movie Producer】
Copperpot Film
Contact:Copperpot.film@gmail.com