GANG★SKA★STERS Presents 『RUDENESS~VOL.4』

GANG★SKA★STERS呈献“ RUDENESS〜VOL.4” (GANG★SKA★STERS chéngxiàn “RUDENESS〜VOL.4”)

no image

GANG★SKA★STERS呈献“ RUDENESS〜VOL.4” (GANG★SKA★STERS chéngxiàn “RUDENESS〜VOL.4”)

today

日期和时间

schedule

打开

17:00

schedule

开始

17:30

room

地址

大阪府大阪市東成区中本1-11-14 ギャレ緑橋

turned_in_not

预售

2000

turned_in_not

当日机票

2500

description

活动详情

现场直播
(Xiànchǎng zhíbò )
■刚★斯卡★斯特斯
(■Gāng ★sī kǎ ★sī tè sī )
■Los SKAUTERS
(■Los SKAUTERS )
■旧色调
(■Jiù sèdiào )
■莫霍克族
(■Mò huò kè zú )
■Freylekh Jamboree(特邀嘉宾)
(■Freylekh Jamboree(tè yāo jiābīn) )
舞曲
(Wǔqǔ )
■布列卡马尔
(■Bù liè kǎ mǎ'ěr)

description

铸造细节

GANG★SKA★STERS/ギャングスカスターズ

GANG★SKA★STERS/ギャングスカスターズ

2003年,他在Vo Sonic的号召下聚集在一起,在大阪市建立了RUDY CITY,这非常火爆。今晚疯狂的八只黑猫SKA BATTLE LIVE !!
(2003 Nián, tā zài Vo Sonic de hàozhào xià jùjí zài yīqǐ, zài dàbǎn shì jiànlìle RUDY CITY, zhè fēicháng huǒbào. Jīn wǎn fēngkuáng de bā zhǐ hēi māo SKA BATTLE LIVE!! )

( )
旁白:Sonic A.K.A
(Pángbái:Sonic A.K.A )
GT:马田
(GT: Mǎ tián )
GT:泰迪
(GT: Tài dí )
BS:隼
(BS: Sǔn )
DR:PO-3
(DR:PO-3 )
T-SAX:伯爵
(T-SAX: Bójué )
TB:多拉米
(TB: Duō lā mǐ )
TP:舞子
(TP: Wǔzi )
[感谢...]
([Gǎnxiè...] )
萨克斯:5月
(Sàkèsī:5 Yuè )
博士:KAZ和YABE
(Bóshì:KAZ hé YABE )
◆钥匙:贾玛
(◆Yàoshi: Jiǎ mǎ )
风笛:表演!
(Fēngdí: Biǎoyǎn!)

GANG★SKA★STERS/ギャングスカスターズ

活动预约可以从这里完成

播放时间表

查看预定现在举行的活动/现场表演的信息!

FACEBOOK 页

MOHIKAN FAMILY'S

MOHIKAN FAMILY'S モヒカンファミリーズ

OFFICIAL MV『踊れジプシー』

【Movie Producer】
Copperpot Film
Contact:Copperpot.film@gmail.com