PIPE69 DINNER!!

现场直播,PIPE69每月现场晚餐表演 (Xiànchǎng zhíbò,PIPE69 měi yuè xiànchǎng wǎncān biǎoyǎn)

PIPE69 DINNER!!

现场直播,PIPE69每月现场晚餐表演 (Xiànchǎng zhíbò,PIPE69 měi yuè xiànchǎng wǎncān biǎoyǎn)

today

日期和时间

schedule

打开

19:00

schedule

开始

19:00

my_location

位置

PIPE69

room

地址

大阪市中央区西心斎橋2-11-9 津久紫ビル

turned_in_not

预售

0

turned_in_not

当日机票

0

description

活动详情

菜单:
(Càidān: )
PIPE69牛排(需预约)¥1200
(PIPE69 niúpái (xū yùyuē)¥1200 )
鸡肉番茄酱¥730
(Jīròu fānqié jiàng ¥730 )
鸡肉明太子酱¥730
(Jīròu míngtàizǐ jiàng ¥730 )
Demigrass汉堡包¥730
(Demigrass hànbǎobāo ¥730 )
虾炒晚餐¥890
(Xiā chǎo wǎncān ¥890 )
PIPE69特价¥1000
(PIPE69 tèjià ¥1000 )
还有其他各种!
(Hái yǒu qítā gè zhǒng! )

( )
烹饪:Terraoman和Mockun
(Pēngrèn:Terraoman hé Mockun )
招待费:Furuko Tavern:Macchan
(Zhāodài fèi:Furuko Tavern:Macchan )
现场:CAPTAIN46 / Mohikan家族
(Xiànchǎng:CAPTAIN46/ Mohikan jiāzú )
DJ:SU-CREW
(DJ:SU-CREW)

活动预约可以从这里完成

播放时间表

查看预定现在举行的活动/现场表演的信息!

FACEBOOK 页

MOHIKAN FAMILY'S

MOHIKAN FAMILY'S モヒカンファミリーズ

OFFICIAL MV『踊れジプシー』

【Movie Producer】
Copperpot Film
Contact:Copperpot.film@gmail.com