Avalon Présents IRO IRO Music festival

Avalon Pub现场直播 (Avalon Pub xiànchǎng zhíbò)

Avalon Présents IRO IRO Music festival

Avalon Pub现场直播 (Avalon Pub xiànchǎng zhíbò)

today

日期和时间

schedule

打开

schedule

开始

my_location

位置

Avalon Pub

room

地址

大阪市大阪市西区新町1−2−6 日宝ニュー新町ビル3階

turned_in_not

预售

2000

turned_in_not

当日机票

2000

description

活动详情

所在位置
(Suǒzài wèizhì )
阿瓦隆酒吧
(Ā wǎ lóng jiǔbā )
开启:-/开始:-
(Kāiqǐ:-/Kāishǐ:- )
ADV:2000 / DOOR:2500
(ADV:2000/ DOOR:2500 )
阵容:
(Zhènróng: )
GOONIES(神户)
(GOONIES(shénhù) )
莫希坎家族(大阪)
(Mò xī kǎn jiāzú (dàbǎn) )
ELSA KOPF(法国)
(ELSA KOPF(fàguó) )
EZECHIEL(法国)
(EZECHIEL(fàguó) )
肮脏的人(奈良)
(Āng zāng de rén (nàiliáng) )
LES PAINS(大阪)
(LES PAINS(dàbǎn))

活动预约可以从这里完成

播放时间表

查看预定现在举行的活动/现场表演的信息!

FACEBOOK 页

MOHIKAN FAMILY'S

MOHIKAN FAMILY'S モヒカンファミリーズ

OFFICIAL MV『踊れジプシー』

【Movie Producer】
Copperpot Film
Contact:Copperpot.film@gmail.com