BANQUET ROVER/バンケットローバー

DEMAT! Kansai Celtic Music Festival 2015 铸造细节

活跃在名古屋的棒乐队! (Huóyuè zài mínggǔwū de bàng yuèduì!)

BANQUET ROVER/バンケットローバー
link

http://banquetrover.com/

description

成立于1999年。
(Chénglì yú 1999 nián. )
爱知县位于名古屋,2009年发行的1stDemoCD曾被完全释放,用于在关东,东海和关西附近飞行。
(Ài zhīxiàn wèiyú mínggǔwū,2009 nián fāxíng de 1stDemoCD céng bèi wánquán shìfàng, yòng yú zài guāndōng, dōng huǎ hé guān xī fùjìn fēixíng. )

( )
Chan:Vo,Banjo,Fiddle和Sansen
(Chan:Vo,Banjo,Fiddle hé Sansen )

( )
Ma-ro:吉他
(Ma-ro: Jítā )

( )
Tsugu:曼德林
(Tsugu: Màn dé lín )

( )
福太郎:WoodBass
(Fútàiláng:WoodBass )

( )
土豆:鼓
(Tǔdòu: Gǔ )

( )
Emari:手风琴
(Emari: Shǒufēngqín)

biography

videocam

videocam

videocam

DEMAT! Kansai Celtic Music Festival 2015

DEMAT! Kansai Celtic Music Festival 2015

凯尔特人活动,DEMAT!关西凯尔特人音乐节2015 (Kǎi ěr tè rén huódòng,DEMAT! Guānxīkǎi ěr tè rén yīnyuè jié 2015)

today

发布日期

2015-05-17

schedule

打开

17:00

schedule

开始

18:00

my_location

位置

​AVALON PUB OSAKA

room

地址

大阪府大阪市西区新町1丁目2−6

turned_in_not

预售

2000

turned_in_not

当日机票

2500

description

活动详情

所在位置
(Suǒzài wèizhì )
大阪AVALON PUB
(Dàbǎn AVALON PUB )
开场:17:00 /开场:18:00
(Kāichǎng:17:00/Kāichǎng:18:00 )
ADV:待定/门:待定
(ADV: Dàidìng/mén: Dàidìng )
DEMAT!关西凯尔特音乐节2015阵容
(DEMAT! Guānxīkǎi ěr tè yīnyuè jié 2015 zhènróng )
@大阪AVALON PUB
(@Dàbǎn AVALON PUB )

( )
门票即将发售!
(Ménpiào jíjiāng fāshòu! )

( )
5.16
(5.16 )
武雄武宏
(Wǔxióng wǔhóng )
西奥本·欧文(Siobhan Owen)
(Xī ào běn·ōuwén (Siobhan Owen) )
Cocopeliena
(Cocopeliena )

( )
5.17
(5.17 )
莫希坎族
(Mò xī kǎn zú )
宴会流浪者
(Yànhuì liúlàng zhě )
雷维利奥
(Léi wéi lì ào)

播放时间表

查看预定现在举行的活动/现场表演的信息!

FACEBOOK 页

MOHIKAN FAMILY'S

MOHIKAN FAMILY'S モヒカンファミリーズ

OFFICIAL MV『踊れジプシー』

【Movie Producer】
Copperpot Film
Contact:Copperpot.film@gmail.com