georges duboeuff/ホーヘイドゥブーフ

WORLD'S END 铸造细节

georges duboeuff/ホーヘイドゥブーフ
link

http://www.pictame.com/user/georgesduboeuff/3121155058

description

乐器乐队(Georgesduboeuff)主要活跃于日本的山阴市和中国地区。 4名成员
(Yuèqì yuèduì (Georgesduboeuff) zhǔyào huóyuè yú rìběn de shān yīn shì hé zhōngguó dìqū. 4 Míng chéngyuán )
 摇滚,放克,爵士,融合,其他
( Yáogǔn, fàng kè, juéshì, rónghé, qítā)

biography

videocam

videocam

videocam

WORLD'S END

WORLD'S END

在松江大学的活动。 (Zài sōngjiāng dàxué de huódòng.)

today

发布日期

2016-06-04

schedule

打开

19:00

schedule

开始

19:00

my_location

位置

松江NU

room

地址

松江市白潟本町10番地 園山ビル2F

turned_in_not

预售

3000

turned_in_not

当日机票

3500

description

活动详情

所在位置
(Suǒzài wèizhì )
松江
(Sōngjiāng )
打开:19:00 /开始:-
(Dǎkāi:19:00/Kāishǐ:- )
ADV:-/ DOOR:-
(ADV:-/ DOOR:- )
来宾●莫希坎族
(Láibīn ●mò xī kǎn zú )
乔治·杜夫
(Qiáozhì·dùfū )

( )
来宾DJ TAOAO(DRINK'EM ALL)
(Láibīn DJ TAOAO(DRINK'EM ALL) )
DJ TUYO-C(扩展)
(DJ TUYO-C(kuòzhǎn) )
YSG(结束)
(YSG(jiéshù))

播放时间表

查看预定现在举行的活动/现场表演的信息!

FACEBOOK 页

MOHIKAN FAMILY'S

MOHIKAN FAMILY'S モヒカンファミリーズ

OFFICIAL MV『踊れジプシー』

【Movie Producer】
Copperpot Film
Contact:Copperpot.film@gmail.com