PEPPERMINT U/ペパーミントユー

MUDDY RIOT!!! vol.4 铸造细节

独自弹钢琴。 (Dúzì dàn gāngqín.)

PEPPERMINT U/ペパーミントユー
link

https://twitter.com/peppermintu

description

-以PEPPERMINT U名称单独弹钢琴。崇拜黑人的日语歌曲
(-Yǐ PEPPERMINT U míngchēng dāndú dàn gāngqín. Chóngbài hēirén de rìyǔ gēqǔ )
●NuttyWestern负责键盘和键盘口琴
(●NuttyWestern fùzé jiànpán hé jiànpán kǒuqín )
●我以前和HONEY HOH HEADS一起唱歌
(●Wǒ yǐqián hé HONEY HOH HEADS yīqǐ chànggē )
●来自静冈县沼津市
(●Láizì jìng gāng xiàn zhǎojīn shì )
●国籍ODDLAND
(●Guójí ODDLAND)

biography

videocam

videocam

videocam

MUDDY RIOT!!! vol.4

MUDDY RIOT!!! vol.4

泥泞RIOT !!! vol.4出现 (Nínìng RIOT!!! Vol.4 Chūxiàn)

today

发布日期

2018-02-24

schedule

打开

17:30

schedule

开始

18:00

my_location

位置

天王寺Fireloop

room

地址

大阪府大阪市天王寺区大道4-10-17 新井ビルB1F

turned_in_not

预售

2500

turned_in_not

当日机票

3000

description

活动详情

乐队
(Yuèduì )

( )
忘记汽车旅馆(东京)
(Wàngjì qìchē lǚguǎn (dōngjīng) )
莫尔(东京)
(Mò ěr (dōngjīng) )
Revili'O(大阪)
(Revili'O(dàbǎn) )
莫希坎家族(大阪)
(Mò xī kǎn jiāzú (dàbǎn) )

( )
开幕嘉宾
(Kāimù jiābīn )

( )
PEPPERMINT U(东京)
(PEPPERMINT U(dōngjīng) )

( )
DJ
(DJ )
DRINK'EM ALL OSAKA CREW
(DRINK'EM ALL OSAKA CREW )

( )
食物
(Shíwù )
Meke Meshi(王冠之夜)
(Meke Meshi(wángguàn zhī yè))

播放时间表

查看预定现在举行的活动/现场表演的信息!

FACEBOOK 页

MOHIKAN FAMILY'S

MOHIKAN FAMILY'S モヒカンファミリーズ

OFFICIAL MV『踊れジプシー』

【Movie Producer】
Copperpot Film
Contact:Copperpot.film@gmail.com